Energie Vergelijken

Goedkoopste Leverancier

De energievergelijker berekent de laagste kosten voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor stroom en gas apart en kan op deze manier het goedkoopste overeenkomst weergeven. De kosten voor stroom wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, kosten voor levering, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u precies uw geschatte jaarkosten en kosten per kilowattuur terugvinden. De kosten voor gas worden samengesteld door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te halen. Op deze manier kunt u exact de de kosten op jaarbasis herleiden en de lasten per kWh stroom of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om degoedkoopsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld besparen!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s geldoverhouden
  • Overstappen is helemaalgratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van goede deals

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je lopende het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar ook oponder andere beoordeling, duurzaamheid,geldigheid en type contract. Je kunt duskiezen voor de voordeligsteenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deprovider met de voordeligstebeoordeling.

Overstappen is besparen

Wist je dat overstappen je een besparingkan opleveren van wel honderden euro’s? Ben je sinds deliberalisering van de energiemarkt nog nooitgewisseld van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 300.

Welke energiemaatschappij hetvoordeligste bij jou past, hangt af vanje voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergieovereenkomst met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de duur van jecontract dezelfde kosten voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Demogelijkheid is aan jou!

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij altijd rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Tevens ben je dan de eventuelewelkomstkorting kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verkrijgen hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen tweemaanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energieovereenkomstgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Stap over naar de voordeligste energieleverancier

Gebruik onze energievergelijker om demeest goedkopeenergiemaatschappij te vinden. Filter op energiesoort of contractof zelfs alleen op energie in plaats van energie en gas. Het is allemaal mogelijk wanneer u begint met energievergelijken. U kunt zo secuur eenmogelijkheid zijn waar het de energieprijzen aangaat maar tevens op hetfeit of het energiebedrijf u groene stroom kan leveren. Het filterenscheelt u een hoop uitzoeken waarmee het energievergelijken een stuk makkelijker wordt. Er zijn consumenten dieliever gaan voor een variabel tarief en niet willen vastzitten aan eenlangdurig energiecontract. De andere consument prefereert algemeengrijze stroom zonder poespas.

Dubbelcheck de energieprijzen met onze vergelijking

Dubbelcheck te allen tijde de energieprijzenmet onze energievergelijking zodat u zeker weet tevens echt demeest goedkope prijzen krijgt. Metde meest goedkope energieprijzenkunt u tot wel €600 per twaalf maandenuitsparen. En deze hoge besparinggeldt dan met name voor de slapende consumenten. Dat zijn zij die nooit eerdereen energievergelijking hebben gedaan. Ze zijn al jaren bij de oude vertrouwdeleverancier en betalen dus nog een oud tarief die niet meer actueel is. Deenergieprijzen veranderen steeds. 2 keer per 12maanden kondigen de energieleveranciersdan tevens nieuwe prijzen aan. energie bestaan uit de verbruikskosten, belasting openergie, btw en vastrechtkosten. Detarieven voor energie veranderenenorm per energieleverancier en ook uwwoonplaats kan effect hebben op demaandprijs. Jarenlang bijeenzelfde gas- en stroomleverancierklant blijven is niet kostenbesparend, daarom is het interessant om metregelmaat uw maandlasten te vergelijken metandere leveranciers

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals wel eens eerder vermeld kunnen detarieven voor gas en licht per energieaanbiedersflink verschillen, daarnaast moet u ook rekeninghouden met de vaste kosten die de gas- en stroomleveranciersdoorberekent aan haar klanten. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het iswel eens mogelijk dat een overeenkomst bijvoorbeeld voordelig lijkt door devoordelige energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder goedkoop uit bent.Daarom kunt u met behulp van hiersimpel de all-in prijzenberekenen en vergelijken.

Bij het vergelijken van energieleveranciers kunt u onder meer kijken naar de volgende factoren;

  1. Kosten voor energie – Hierbijkunt u kijken naar de stroomkosten per Kilowattuuren de gaskosten per kubieke meter. Het is ook belangrijkom te controleren of het een vast of variabeltarief is. Bij een vaste prijsbetaalt u de hele contractperiode hetzelfdetarief, een variabel tarief kan elke maand anders zijn.
  2. Duurzaamheidvan de geleverde energie – Bent u op zoek naar een groene energieleverancier?Wanneer u onze energievergelijker gebruikt krijgt u tevens perdirect een overzicht in hoe duurzaam de leverancier is!Bekijk het hier en maak ogenblikkelijk een energievergelijking.
  3. De overkomstduur – Energiecontracten lopenover het algemeen 1, drie of5 jaar, al zijn er Vandaag de dag ookcontracten voor twee of 4jaar. U kunt tevens kiezenvoor een flexibel energiecontract, deze is elke 30 dagen teannuleren!

Bekijk ook wat anderen over een leverancier van gas en licht denken! Op deze website kunt u een beoordelingen lezen over uw leverancier van gas en licht. Zoals bij goedkoopste leverancier.

Scroll to top